Anglická verze
Svinovače
Prodáme vojenské svinovače. Cena 99 Kč bez DPH Tel: 558765259.
Náhradní díly skříní vozidel PV3S
Prodáme náhradní díly skříní vozidel PV3S (dveře, skříně a kolena topení, ...
Frézy sněhové MTD
Prodáme nepoužité sněhové frézy MTD M 53, M 56 a ME 76 se slevou. Ceny 7 430 ...
Lana vázací
Prodáme vázací lana. Cena 207 Kč/ks bez DPH.>br> Tel: 558 765 259
Elektrocentrála Heron EGM 55 AVR-1
Prodáme nepoužitou elektrocentrálu Heron EGM 55 AVR-1, 230V/50Hz, 5,5 kW, originální ...

Certifikace

Společnost je členem Asociace obranného průmyslu
a od roku 2000 i držitelem certifikátu jakosti ISO 9001.
V dubnu 2004 firma VOP GROUP, s.r.o. úspěšně
 absolvovala certifikační audit systému
 environmentálního řízení dle normy EN ISO 14001.Současně proběhl úspěšně v naší firmě také recertifikační audit systému řízení jakosti dle novelizované normy EN ISO 9001:2000. Společnost VOP GROUP, s.r.o. se tak zařadila mezi nemnoho firem, které úspěšně vyhověly náročným požadavkům obou norem.

V únoru 2010 společnost VOP GROUP, s.r.o. úspěšně absolvovala recertifikační audity dle norem EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004.

Firma je zároveň držitelem certifikátu k provádění ocelových konstrukcí dle ČSN 732601, certifikátu k provádění stavebních výrobků dle ČSN 746101, osvědčení o aprobaci ČLPR pro opravy kontejnerů ISO řady 1.

V roce 2005 se naše firma úspěšně podrobila certifikaci  shody systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001, ČOS 051622 (AQAP 2110).


POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ
 VOP GROUP, s.r.o.
 Politika integrovaného systému řízení VOP GROUP, s.r.o. je základním dokumentem pro řízení vývoje společnosti. Je výsledkem vývoje postavení VOP GROUP, s.r.o. na trhu dodavatelů speciální spojovací techniky a zařízení, zástaveb této techniky do automobilů a obrněných bojových vozidel. Je orientována na zajištění dalších potřeb zákazníků a na docílení tržní stability společnosti.
 VOP GROUP, s.r.o. se zavazuje být v souladu se zákonnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky jak v oblasti SMJ, tak i v oblasti ochrany životního a pracovního prostředí.
Zároveň se zavazuje vytvářet potřebné finanční zdroje k naplňování této politiky.

VOP GROUP, s.r.o. se zavazuje k neustálému zlepšování integrovaného systému řízení.
Strategické záměry sledované politikou integrovaného systému řízení jsou stanoveny v následujících hodnotách a postavení společnosti: 
  1. Dosáhnout stavu, že VOP GROUP, s.r.o. je všeobecně uznávaný dodavatel pro AČR včetně rozšiřování a racionalizace nabídky tak, aby nabízel spolehlivé výrobky s vysokou užitnou hodnotou.
  2. Pro uspokojování požadavků AČR a dalších zákazníků zabezpečit vysokou odbornost a profesionalitu nabízených služeb zaváděním standardizovaných postupů a efektivních řešení daných úkolů, systematickým zvyšováním odbornosti pracovníků a rozšiřováním jejich specializací.
  3. Pružně reagovat na negativní vývoj na trhu obrnných systémů pronikáním na trh civilní výroby s orientací na dynamické sektory zvláště na rozvoj služeb  využití volného času.
  4. Snižovat negativní dopady svých činností na ŽP na úroveň, která nepřevyšuje úroveň odpovídající ekonomicky únosným aplikacím současně reálně dostupných technologií.
  5. V rámci zvyšování úrovně oskytovaných služeb uplatňovat systémový přístup, který by v rámci řídících aktů v organizaci zohledňoval oblast BOZP.

 Český Těšín, březen 2011

                                                           
Ing. Jiří Kiša
představitel pro integrovaný systém řízení

Ing. Vilém Widenka
ředitel