Anglická verze
Svinovače
Prodáme vojenské svinovače. Cena 99 Kč bez DPH Tel: 558765259.
Náhradní díly skříní vozidel PV3S
Prodáme náhradní díly skříní vozidel PV3S (dveře, skříně a kolena topení, ...
Frézy sněhové MTD
Prodáme nepoužité sněhové frézy MTD M 53, M 56 a ME 76 se slevou. Ceny 7 430 ...
Elektrocentrála 1 kVA
Prodáme vojenské elektrocentrály z vybavení armády ČR. Výstupní napětí ...
Elektrocentrály 3 kVA
Prodáme vojenské elektrocentrály z vybavení armády ČR. Výstupní napětí ...

Firma VOP GROUP, s.r.o. se zúčastnila dotačních programů EU:


 • OP PIK - ÚSPORY ENERGIE
  Projekt ÚSPORY ENERGIE V OBJEKTECH SPOLEČNOSTI VOP GROUP, S.R.O.
  je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti na vytápění a osvětlení výrobních prostor společnosti VOP GROUP, s.r.o.

   

  logo

   

   

 • OP PIK - TECHNOLOGIE III. výzva
  V rámci prioritní osy OP PIK: PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků bylo rozšířeno strojní vybavení pro strojírenskou výrobu a výrobu nábytku společnosti o:
  • Laserový CNC stroj na bázi optických vláken HD-FL 3015/6kW BH
  • Elektrickou lemovačku plechu XBC 400
  • Úhlový agregát pro obrábění 4-osy CNC obráběcího centra (2 ks)

   

  logo

   

   

 • Operační program Zaměstnanost
  Společnost VOP GROUP, s.r.o. se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projektu s názvem „Vzděláváni zaměstnanců VOP GROUP, s.r.o.“ s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004383. Předpokládaná doba realizace projektu je od 2.3.2017 do 31.1.2019.
 • Popis projektu: Projekt je zaměřen na odborný rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti VOP Group, které potřebují ke své práci. Jeho náplní budou kurzy zařazené do kategorie měkkých dovedností, odborného vzdělávání a obecného IT. Projekt má vazbu na růst podniku, jelikož s využitím získaných znalostí a dovedností budou účastníci projektu maximálně úspěšní ve své práci, čímž se zajistí splnění vnitropodnikových cílů na odděleních, na nichž pracují.
  Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Dílčími cíli projektu je uskutečnit kurzy spadající do kategorie měkké dovednosti, obecné IT a odborné vzdělávání. Školeni budou jak manažeři, tak dělníci a různé podpůrné profese.
  Aktuality: Společnost VOP GROUP, s.r.o. úspěšně zrealizovala výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit. Výběrové řízení bylo řádně zveřejněno na stránkách Evropského sociálního fondu v sekci Zadávací řízení. Výběrové řízení bylo ukončeno výběrem dodavatele. V srpnu 2017 společnost Focus People s.r.o. zahájila realizaci vzdělávacích aktivit.
  .

   

  logo

   

   


 • OPPI - rozvoj
  Pomocí tohoto dotačního programu bylo modernizováno strojní vybavení společnosti.
   - Ohraňovací lis - AMADA HFT-100-3
   - Laserový řezací stroj – TrueLaser 3030
   - Horizontální soustruh – DOOSAN LYNX
   - Tryskací zařízení – Vista
   - Lakovací kabina – Mecnan Tenax 80DD
 • OPPI - ICT v podnicích
  Tento porogram pomohl naší firmě implementovat informační systém HELIOS ORANGE a komplexní systém pro automatizaci předvýrobních etap (TPV) ve strojirenské výrobě - SYSKLASS.
  Finálním dodavatelem těchto systému je společnost First information system, s.r.o., který úspěšně implementoval systém v naší společnosti.
 •  OPPI - ICT v podnicích II

         V rámci projektu ICT v podnicích II. –"Rozšíření funkčnosti informačního systému" byl stávající informační systém společnosti rozšířen o:

1.       1. CAD/CAM informační systém výroby nábytku

 2.     2. Výroba a skladová evidence - Systém sledování toku výrobků pomocí čteček čárových kódů, případně evidence skladu

 3. Správa podniku - Identifikační a bezpečnostní systém

• Docházkový systém

• Přístupový systém – vstup do vybraných místností jen oprávněným osobám

• Kamerový systém

• Průběžné monitorování spotřeby energií – elektrická energie, plyn, atd.

• SW pro zprávu toku informací, detekci zranitelnosti počítačové sítě, zvýšení bezpečnosti firemních dat (zálohování), ochrana před zneužitím dat.

 

logo

 

 

 •  Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA III - výzva č. 92

číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/92.00067

název projektu: Specifické vzdělávání zaměstnanců VOP GROUP, s.r.o.

Cílem projektu je rozvoj specifické kvalifikace, odborných kompetencí a specializace zaměstnanců ve výrobních postupech

Výsledek projektu:

 1. počet proškolených osob                  56
 2. počet absolventů                             270