Anglická verze
Svinovače
Prodáme vojenské svinovače. Cena 99 Kč bez DPH Tel: 558765259.
Cívky s kabelem MP-54
Prodáme cívky s kabelem MP 54, samostatné cívky pro kabel MP 54, samostatné ...
Cívky s kabelem PK-2
Prodáme cívky s kabelem PK-2 500 m. Cena 330 Kč bez DPH. Tel: 734443570
Odsávací stěna
Prodáme odsávací stěnu PSU 1846 pro nástřik tekutých nátěrových hmot. Výrobce ...
Okovací montážní stůl
Prodáme okovací montážní stůl MSKR-2500, výrobce MODISO. Zastavěná plocha ...

Firma VOP GROUP, s.r.o. se zúčastnila dotačních programů EU:   

  logo

   

   

 • OP PIK - NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
  Projekt ELEKTROMOBILITA V RÁMCI LOGISTIKY VOP GROUP, S.R.O.
  Společnost VOP GROUP, s.r.o., jako významný podnikatelský subjekt, který klade vysoký důraz na přispívání k lepšímu stavu životního prostředí nejen v Moravskoslezském kraji, pořídila pro svou provozovnu nacházející se na adrese Lípová 1128, 737 01 Český Těšín elektromobil a neveřejnou dobíjecí stanici s přispěním evropských dotací. Realizací tohoto projektu přispěla k dalšímu rozvoji v pořizování ekologičtějších a k životnímu prostředí šetrnějších dopravních prostředků.
  Projekt s názvem Elektromobilita v rámci logistiky VOP GROUP, s.r.o. byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
  Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  Název programu podpory: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny
  Název projektu: Elektromobilita v rámci logistiky VOP GROUP, s.r.o.
  Jméno žadatele: VOP GROUP, s.r.o.
  Termín realizace: 2. 10. 2017 – 8. 5. 2019
  Způsobilé výdaje: 472 483 Kč
  Dotace: 307 114 Kč

  Popis projektu:
  Záměrem projektu bylo pořízení jednoho bateriového elektrického vozidla a jedné neveřejné dobíjecí stanice. Inovativní technologie byly pořízeny k pracovním účelům zaměstnanců z oblasti kovovýroby, obrábění a elektroinstalace. Elektromobil bude primárně využíván k pracovním cestám spojeným s rozvozem výrobků či zabezpečováním a dovozem materiálu v oblasti města Český Těšín a jeho blízkém okolí.
  Závěry a výsledky:
  Z výsledků konaného výběrového řízení na dodavatele došlo k pořízení:
  a) jednoho bateriového elektrického vozidla v kategorii užitkový vůz – konkrétně vozidla značky NISSAN (model vozu e-NV200)
  b) jedné neveřejné dobíjecí stanice pro elektromobil – konkrétně typu NS4 se dvěma dobíjecími výstupy, která je umístěna v sídle žadatele pro vlastní potřebu.


  Fotografie realizovaného projektu:

   

  logo

   

  logo

   

   

   

  logo

   

   

  Elektromobilita v rámci logistiky VOP GROUP, s.r.o. - brožura ke stažení.  • OP PIK - ÚSPORY ENERGIE
   Projekt ÚSPORY ENERGIE V OBJEKTECH SPOLEČNOSTI VOP GROUP, S.R.O.
   je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti na vytápění a osvětlení výrobních prostor společnosti VOP GROUP, s.r.o.

    

   logo

    

    

  • OP PIK - TECHNOLOGIE III. výzva
   V rámci prioritní osy OP PIK: PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků bylo rozšířeno strojní vybavení pro strojírenskou výrobu a výrobu nábytku společnosti o:
   • Laserový CNC stroj na bázi optických vláken HD-FL 3015/6kW BH
   • Elektrickou lemovačku plechu XBC 400
   • Úhlový agregát pro obrábění 4-osy CNC obráběcího centra (2 ks)

    

   logo

    

    

  • Operační program Zaměstnanost
   Společnost VOP GROUP, s.r.o. se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projektu s názvem „Vzděláváni zaměstnanců VOP GROUP, s.r.o.“ s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004383. Předpokládaná doba realizace projektu je od 2.3.2017 do 31.1.2019.
  • Popis projektu: Projekt je zaměřen na odborný rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti VOP Group, které potřebují ke své práci. Jeho náplní budou kurzy zařazené do kategorie měkkých dovedností, odborného vzdělávání a obecného IT. Projekt má vazbu na růst podniku, jelikož s využitím získaných znalostí a dovedností budou účastníci projektu maximálně úspěšní ve své práci, čímž se zajistí splnění vnitropodnikových cílů na odděleních, na nichž pracují.
   Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Dílčími cíli projektu je uskutečnit kurzy spadající do kategorie měkké dovednosti, obecné IT a odborné vzdělávání. Školeni budou jak manažeři, tak dělníci a různé podpůrné profese.
   Aktuality: Společnost VOP GROUP, s.r.o. úspěšně zrealizovala výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit. Výběrové řízení bylo řádně zveřejněno na stránkách Evropského sociálního fondu v sekci Zadávací řízení. Výběrové řízení bylo ukončeno výběrem dodavatele. V srpnu 2017 společnost Focus People s.r.o. zahájila realizaci vzdělávacích aktivit.
   .

    

   logo

    

    


  • OPPI - rozvoj
   Pomocí tohoto dotačního programu bylo modernizováno strojní vybavení společnosti.
    - Ohraňovací lis - AMADA HFT-100-3
    - Laserový řezací stroj – TrueLaser 3030
    - Horizontální soustruh – DOOSAN LYNX
    - Tryskací zařízení – Vista
    - Lakovací kabina – Mecnan Tenax 80DD
  • OPPI - ICT v podnicích
   Tento porogram pomohl naší firmě implementovat informační systém HELIOS ORANGE a komplexní systém pro automatizaci předvýrobních etap (TPV) ve strojirenské výrobě - SYSKLASS.
   Finálním dodavatelem těchto systému je společnost First information system, s.r.o., který úspěšně implementoval systém v naší společnosti.
  •  OPPI - ICT v podnicích II

           V rámci projektu ICT v podnicích II. –"Rozšíření funkčnosti informačního systému" byl stávající informační systém společnosti rozšířen o:

  1.       CAD/CAM informační systém výroby nábytku

   2.     Výroba a skladová evidence - Systém sledování toku výrobků pomocí čteček čárových kódů, případně evidence skladu

   3. Správa podniku - Identifikační a bezpečnostní systém

  • Docházkový systém

  • Přístupový systém – vstup do vybraných místností jen oprávněným osobám

  • Kamerový systém

  • Průběžné monitorování spotřeby energií – elektrická energie, plyn, atd.

  • SW pro zprávu toku informací, detekci zranitelnosti počítačové sítě, zvýšení bezpečnosti firemních dat (zálohování), ochrana před zneužitím dat.

   

  logo

   

   

  •  Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA III - výzva č. 92

  číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/92.00067

  název projektu: Specifické vzdělávání zaměstnanců VOP GROUP, s.r.o.

  Cílem projektu je rozvoj specifické kvalifikace, odborných kompetencí a specializace zaměstnanců ve výrobních postupech

  Výsledek projektu:

  1. počet proškolených osob                  56
  2. počet absolventů                             270